De siste gikk ikke hjem før etter midnatt...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat årsmøte ØBF 15.mars Bakergården

Per Ivar Bergseth ønsket velkommen, og bemerket at hele 32 frammøtte måtte være bortimot rekord?

1) Samme Per Ivar B ble deretter klappet inn som møtets dirigent.
2) Kjell Sandli referent.
3) Årsberetninger
a) Per Ivar leste for hovedstyret, og konstaterte et stille år og stabil medlemsmasse.
b) Kattetangen - Grete Bjerke
c) Høvleritomta - Kjell Sandli
d) Revidert regnskap - Sigmund E Heed
e) Regnskapsberetning - Per Ivar
Alle beretninger godkjent.
4) Kontingenter og leiepriser.
Her ble det ingen endringer på noen i forhold til gjeldende.
5) Innkomne saker. Ingen.
*)Her passet dirigenten å legge inn litt info om slusekort i Dalslands kanal: SEK 900 for kort + 30 pr kammer. Interesserte melder fra til Per Ivar innen 11.mai.
*)Siden protokoller er kommet på avveie, ble det kort drøftet elektroniske muligheter, i stedenfor papirbaserte. Sigmund E Heed sa seg villig å hjelpe til med en løsning.
*) Strømforbruket på Høvleritomta har vært svært høyt i vintermånedene de 2 siste årene. Komiteen tar opp dette internt senere.
Pause i 10 minutter.
6) Valg. Leder av valgkomiteen, Øyvind Svendsby ledet oss gjennom dette, og utfall ble vedtatt i tråd med arbeidsdokumentet verv for verv.

 

Deretter takket Øyvind for seg. Etter mange år med båt, blir det nå hytteliv ved kysten,  og ikke lenger medlemsskap i ØBF..

Applaus og takk for innsatsen!

Per Ivar takket deretter for frammøtet, og annonserte møte hevet, og at det nå ble mat og drikke og sosialt resten av kvelden!