Snart er det sånn igjen..

Se flik Høvleritomta :

faktura opplag

08.01.2019

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Klikk oppe i     hovedmenyen for å komme til avdeling!                                                                                                                       

 

Referat årsmøte ØBF

ØBF holdt årsmøte 2.mars 2018 på Solstrand fra klokken 19 med 22 frammøtte medlemmer.

1) Åpning og konstituering.
Leder Per Ivar Bergseth ønsket velkommen, og fikk ingen bemerkninger til innkallingen.

2) Valg av dirigent og referent.
Leder Per Ivar ble dirigent, mens Kjell Sandli fikk referent-jobben.

3) Årsberetninger.
a) Hovedstyrets beretning ble lest av Per Ivar. Viktigst her var at ny kontrakt for Kattetangen på 10 år er kommet i orden etter god jobb igjen fra Grete Bjerke. Ingen bemerkning til beretningen.
b) Avdeling Høvleritomtas beretning ble lest av Per Ivar. Ingen bemerkninger.
c) Kattetangens beretning ble lest av Grete Bjerke. Ingen bemerkninger.

4) Regnskap.
Per Ivar leste beretning og revisjonsberetning.Sistnevnte godkjente regnskapet, og alle tre avdelingers konti, Hoved/Felles, Høvleritomta og Kattetangen viser gode overskudd. Det kom spørsmål om hvorfor underskudd fremkom i regnskapet, når konto viser overskudd? Dette ble avklart, siden det regnskapsteknisk gjøres avskrivninger. Ingen andre spørsmål fremkom.

5) Kontingenter og leiepriser.
Årsavgift holdes fortsatt uforandret på 200 kroner.
Kattetangens bryggeplasser uforandret, men opplagshengerpris ble oppregulert fra 200 til 500 kr, etter endret krav fra grunneier Gunneng. Han ønsker også endrede rutiner omkring låsing av bom til opplaget.
Komiteen på Høvleritomta har tidligere foreslått å senke bryggeleieprisen med 25%, siden det ikke er nye krevende prosjekter planlagt, og bryggene er nedbetalt. Dette ble godkjent.
Hengere og opplagspriser her holdes uforandret. Det kom spørsmål hvorfor enkelte båteiere ikke har båten i opplag her? Det er færre båter her nå enn de siste 2-3 sesongene? Dels vil noen ha båtene inne vinterstid, dels er noen båter solgt, men hovedspørsmålet hvorfor det står 4-5 store båter ute annetsteds i Ørje ble ikke klarlagt med annet enn at Høvleritomta er underlagt leiebestemmelser mht tider på året gjeldende utsett og opptak.

6) Innkomne saker
Ingen.
Leder passet her på å informere om slusekort i Dalslandskanalen. Frist er 11.mai, og de rabatterte prisene er i år kr 930 for sesongkort og kr 30 pr kammer.

7. Valg.
Valgkomiteens Øyvind Svendsby holdt i valgprosedyren på en utmerket og rask måte som gav nedenstående utfall:

Hovedstyret.
Leder: Per Ivar Bergseth gjv. 1 år.
Nestleder: Grete Bjerke gjv. 2 år.
Sekretær Øyvind Jensen og styremedlemmene Fredrik Stillesby og Erik Engen var ikke på valg. Har 1 år igjen.
Styremedlem: Kåre Wiik gjv. 2 år.
Varamedlem: Tommy R. Jensen gjv. 2 år.

Komite Kattetangen.
Grete Bjerke gjv. 2 år.
Kåre Wiik ikke på valg. 1 år igjen.
Birger Slupstad, nyvalgt 2 år.

Komite Høvleritomta.
Erik Engen gjv. 2 år.
Laila Ankerud og Tom Wilhelmsen ikke på valg. 1 år igjen.

Valgkomite.
Øyvind Svendsby ikke på valg. 1 år igjen.
Terje Mosbæk, nyvalgt 2 år.

Revisorer.
Tormod Melnæs gjv. 1 år.
Sigmund Heed, nyvalgt 1 år.

Deretter ble møtet hevet etter ca 1 times formaliteter, og de fremmøtte ble servert pizza og drikke.

Kjell Sandli (ref).

 

 

 Nå er er det snart båtsessong igjen!

Da nærmer det seg tid for bestilling av sluse kort for Dalslandskanal for de som ønsker det.
Bestillingen må være sendt til ØBF innen 11. mai 2018. Den kan sendes på følgende
e-post adresse: per.ivar.bergseth@fortum.no Prisen for sluse kortete og slusing er i 2018 som følgend:
Sessongkort NOK: 930,- pluss SEK: 30,- pr. slusekammer som betale i slusene når sessongkorte fremlegges.

For de som ikke har bestilt sluse kort tidligere må følgende opplysninger oppgis:
Nav og adresse - hjemmehavn m/båtplass - båtens navn eller reg. nummer - båt type.

 

 

 

 Dalslandskanal feirer 150 års jubileum i sommer, så i den forbindelse kommer det til å være en del tilstelninger i kanalen!