De siste gikk ikke hjem før etter midnatt...

 

 Dugnad Høvleritomta -> Se på avdelingens side!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat årsmøte ØBF 15.mars Bakergården

Per Ivar Bergseth ønsket velkommen, og bemerket at hele 32 frammøtte måtte være bortimot rekord?

1) Samme Per Ivar B ble deretter klappet inn som møtets dirigent.
2) Kjell Sandli referent.
3) Årsberetninger
a) Per Ivar leste for hovedstyret, og konstaterte et stille år og stabil medlemsmasse.
b) Kattetangen - Grete Bjerke
c) Høvleritomta - Kjell Sandli
d) Revidert regnskap - Sigmund E Heed
e) Regnskapsberetning - Per Ivar
Alle beretninger godkjent.
4) Kontingenter og leiepriser.
Her ble det ingen endringer på noen i forhold til gjeldende.
5) Innkomne saker. Ingen.
*)Her passet dirigenten å legge inn litt info om slusekort i Dalslands kanal: SEK 900 for kort + 30 pr kammer. Interesserte melder fra til Per Ivar innen 11.mai.
*)Siden protokoller er kommet på avveie, ble det kort drøftet elektroniske muligheter, i stedenfor papirbaserte. Sigmund E Heed sa seg villig å hjelpe til med en løsning.
*) Strømforbruket på Høvleritomta har vært svært høyt i vintermånedene de 2 siste årene. Komiteen tar opp dette internt senere.
Pause i 10 minutter.
6) Valg. Leder av valgkomiteen, Øyvind Svendsby ledet oss gjennom dette, og utfall ble vedtatt i tråd med arbeidsdokumentet verv for verv.

 

Deretter takket Øyvind for seg. Etter mange år med båt, blir det nå hytteliv ved kysten,  og ikke lenger medlemsskap i ØBF..

Applaus og takk for innsatsen!

Per Ivar takket deretter for frammøtet, og annonserte møte hevet, og at det nå ble mat og drikke og sosialt resten av kvelden!