Snart er det sånn igjen..

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

Årsmøte ØBF

ØBF avholder årsmøte fredag 15.mars 2019 klokken 19 på Rått Rococco

Dagsorden

1) Åpning og konstituering.

2) Valg av dirigent og referent.

3) Årsberetninger.

4) Revidert Regnskap.

5) Kontingenter og leiepriser.

6) Innkomne saker

Må være styret i hende senest 7.mars. Bruk gjerne epost per.ivar.bergseth@fortum.com

7. Valg.

Deretter servering og sosialt prat