Postadresse

Ørje Båtforening

Tømmerveien 29

1870 Ørje

 

Hovedstyre

Leder Per Ivar Bergseth mob 97121350 mail per.ivar.bergseth@hafslund.no

Nestleder Grete Bjerke mob 90184012 mail markerby@online.no

Sekretær Øyvind Jensen

Styremedlem Erik Engen mob 91362305

Styremedlem Fredrik Stillesby

Styremedlem Kåre Wiik mob 90644167 mail kaare.wiik@gmail.com

 

Komite Kattetangen

Kåre Wiik

Grete Bjerke

Arnt Einar Øistad

 

Komite Høvleritomta

Erik Engen

Tom Wilhelmsen

Laila Ankerud

 

Bli medlem i Ørje Båtforening?

Ønsker du å bli medlem (200 kr. pr. år) er det bare å sende en mail / ringe en av kontaktene i styret. Vi trenger opplysninger om  

Navn Adresse Postnummer Poststed. Gjerne også E-postadresse og Telefonnummer

Fint om dette skrives inn i ev henvendelse på mail!