Om Ørje Båtforening

Org nr: 999184340 i Brønnøysundregistrene

 

Ørje Båtforening (stiftet 24.05.1976) er en av ikke altfor mange båtforeninger innenlands. Det er mye gammel historie knyttet til båtferdselen på de to vannveiene som medlemmene i vår båtforening benytter og viderefører. De opprettholder trafikken på innsjøene i Haldenvassdraget og Stora Lee / Foxen nå med fritidsbåter, det som i tidligere tider var livsnerver med nyttetrafikk for personer, gods og tømmertransport til industrien i Halden.

Totalt har foreningen nå over 160 medlemmer. Ørje Båtforening forsøker å legge til rette i Østre Otteid og på Høvleritomta. På begge stedene er det egne, valgte underkomiteer.  I begge havnene er det tilknyttet båtopplag og utsettingsmuligheter. Det er tilgang på strøm, vann og servicehus ved anlegget i Otteid. Høvleritomta er oppgradert vesentlig 2011-15. Her har foreningen sitt klubbhus. Det er også oppført et lysthus. Her er videre toalett, drikkevann, mulighet for korttids bobilcamp, båtutsett og vinteropplag for medlemmer. ØBF leier ut bryggeplasser. Alle er besatt, og køen er dessverre lang...

Vår logo