Parkering

Det er ikke lov å parkere nede ved brygga. Det tilates kun av - og pålessing.

 

Jordfeil.

Vi oppfordre alle til å bruke "jordfeilbryter" på landstrømmen. Skulle det oppstå en jordfeil i en av båtene slår den ut stømmen på hele brygga.

 

 

Komiteen på Kattetangen

Grete Bjerke         90184012

Kåre Wiik              90644167

Arnt Einar Øistad   90171976